Domeną stomatologii zachowawczej jest zapobieganie oraz leczenie skutków najbardziej rozpowszechnionej choroby zębów, jaką jest próchnica. Z pojęciem próchnicy wiążą się objaw, które rozpoczynając się od nieestetycznych plam próchnicowych na zębach, poprzez ubytki twardych części zębów, nieleczone mogą doprowadzić do podrażnienia i uszkodzenia wewnętrznej tkanki zęba miazgi. Przyczynia się to do odczuwania dolegliwości bólowych i wykluczenia zęba z czynności żucia. W skrajnych przypadkach nieleczona próchnica może doprowadzić do obumarcia zęba, co z kolei nie tylko pogarsza estetykę uśmiechu, ale może mieć również wpływ na zdrowie całego organizmu, powodując powstanie ukrytego ogniska infekcji. Ostatecznym postępowaniem w leczeniu skutków próchnicy jest usunięcie zęba, co jest dużą stratą zważywszy na fakt, że nawet najdoskonalsze uzupełnienie nie zastąpi własnych, zdrowych zębów.

  • Wizyty kontrolne dla dzieci do 10 roku życia powinny odbywać się co 3 miesiące, dla pozostałych osób co pół roku, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej. Przeglądy odbywają się przy użyciu kamery wewnątrz ustnej, która pozwala zobaczyć w powiększeniu stan zębów.
  • Panie w ciąży powinny zadbać o pełne leczenie przed planowaniem ciąży. Jeżeli rozpoczynają leczenie w czasie ciąży mogą stosować znieczulenia stomatologiczne. Znieczulenia są bezpieczne dla matki i dziecka. W pierwszym trymestrze ciąży przeciwwskazane są jedynie zabiegi usunięcia zęba jak również kamienia nazębnego.
  • Osoby korzystające z leków przeciwkrzepliwych takich jak aspiryna i jej pochodne np. Acard nie muszą obecnie odstawiać tych leków przed zabiegiem ekstrakcji. Każdy pacjent zgłaszający się do zabiegu chirurgicznego powinien zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe, zalecone przez lekarza pierwszego kontaktu oraz innych specjalistów.
  • Pacjenci posiadający wadę zastawkową serca, sztuczne zastawki, cukrzycę niewyrównaną, chcący przejść zabiegi stomatologiczne takie jak leczenie endodontyczne, chirurgiczne lub usunięcie kamienia zębnego muszą być przygotowani do zabiegu profilaktyką antybiotykową.

Brak nawet pojedynczego zęba, zwłaszcza w przednim odcinku łuku zębowego, to poważny problem zarówno natury estetycznej, czynnościowej (zaburzenie funkcji żucia), psychologicznej (nieustanne uczucie niepewności, brak pewności siebie), a nawet społecznej ( piękny, pełny uśmiech to atut zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym). Od ponad 30 lat idealnym rozwiązaniem wszystkich tych problemów są IMPLANTY dentystyczne, które:
– przywracają pacjentowi piękny, pewny uśmiech;
– umożliwiają trwałe odtworzenie brakujących zębów;
– zapewniają pacjentowi pełny komfort fizyczny i psychiczny;
– zapewniają doskonały efekt estetyczny i naturalny wygląd uzębienia;
– pozwalają uniknąć kłopotów związanych z tradycyjnymi uzupełnieniami protetycznymi (wyjmowanie protez, szlifowanie zębów).

POBIERZ PORADNIK

W zakres protetyki wchodzi uzupełnianie zarówno utraconych tkanek zęba jaki pojedynczych oraz mnogich braków zębowych. Utrata nawet jednego zęba, pomijając względy estetyczne, nie jest obojętna dla całego układu żucia. Ubytek taki należy jak najszybciej uzupełnić. Ponieważ zęby stanowią tak spójny zespół, że zaniechanie tego może prowadzić do przesuwania się i obracania  zębów sąsiadujących z luką, „wydłużania się” zębów przeciwstawnych i zaniku kości. Wszystko to może doprowadzić do utraty kolejnych zębów oraz nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych.

W dzisiejszych czasach, gdy piękny uśmiech jest atutem w życiu zawodowym i prywatnym, ortodoncja stała się jedną z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. W zakres ortodoncji wchodzi kontrola rozwoju uzębienia i twarzy oraz korygowanie odchyleń we wzajemnym układzie zębów i kości części twarzowej czaszki. Poza poprawą wyglądu i samopoczucia, skutecznie przeprowadzone leczenie ortodontyczne zapewnia opóźnienie starzenia się twarzy i poprawę wymowy oraz łatwiejsze oczyszczanie zębów (mniejsza skłonność do próchnicy, odkładania się kamienia nazębnego i paradontozy), a także poprawę jakości żucia (lepsza praca przewodu pokarmowego). Leczenie likwiduje poza tym dolegliwe bóle głowy związane z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych.

Chirurgia stomatologiczna to nie tylko zabiegi usuwania zębów. W ramach tej specjalności wykonywany jest cały szereg zabiegów w obszarze obejmującym jamę ustną, w tym zabiegi wspomagające inne dziedziny stomatologii, np. endodoncję – resekcje wierzchołka korzenia, periodontologię – chirurgię przyzębia, protetykę – chirurgię przedprotetyczną, czy wreszcie najnowocześniejszy dział – implantologię.

Na paradentozę choruje ponad 10% ludności na świecie. W Polsce odsetek chorujących jest dużo większy, obejmuje około 70% ludności. Choroba pojawia się zwykle około 30 roku życia i dotyka częściej mężczyzn niż kobiety.

Paradentoza jest chorobą tkanek przyzębia. Powstaje w wyniku długotrwałego procesu zapalnego wywołanego przez drobnoustroje chorobotwórcze gromadzące się w miejscu zetknięcia dziąseł i zęba. Namnażające się mikroorganizmy prowadzą do zniszczenia struktur utrzymujących ząb w zębodole.

Już nie musisz się bać!

Stereotypowo leczenie stomatologiczne kojarzone bywa z doznaniami nieprzyjemnymi a nawet traumatycznymi. Coraz rzadziej pacjenci cierpią na dentofobię – odczuwają paniczny lęk uniemożliwiający leczenie stomatologiczne. Lęk na widok igły, hałasu wiertła, strach przed bólem towarzyszącym zabiegowi… Ten koszmarny scenariusz należy już do przeszłości! Obecnie dzięki ogromnemu postępowi medycyny i farmakologii, możliwe stało się całkowite pokonanie lęku i bólu w gabinecie stomatologicznym. Kluczem do osiągnięcia stanu idealnego jest tworzenie sytuacji,  w której pacjent nie odczuwa absolutnie żadnego bólu i ma zapewniony komfort psychiczny