Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Praktyka Stomatologiczna Ewa Milc-Paciorek, os. Piastów 41, 31-625 Kraków

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

 • wykonywaniu zdjęć radiologicznych punktowych, wewnątrzustnych.
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/ – KODAK 2200, nr: WFYA313
 • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS: 1/83/08
 • zgoda PWIS – decyzja z dnia 21/03/08 na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 31/07/2020 do 31/07/2021) zmierzona dawka efektywna wyniosła:<0,1mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.