Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

Praktyka Stomatologiczna Ewa Milc-Paciorek os. Piastów 41

31-625 Kraków

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

  • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : wykonywaniu zdjęć radiologicznych punktowych, zewnątrzustnych.
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/ – KODAK 2200, nr: WFYA313
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS: 1/83/08
  • zgoda PWIS – decyzja z dnia 2/103/08 na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
    • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 31/07/2019 do 31/07/2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła:<0,4mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.